Právní Poradna Řidičů

Poradce Profi Řidiče je společnost zabývající se profesním školením řidičů a výkladem dopravní legislativy a nařízení, kterými se profesionální řidič musí řídit a dodržovat je. Nejsme pojišťovna právní ochrany ani advokátní kancelář. Na jedné straně sice vysvětlujeme legislativu a vyžadujeme její dodržování, na straně druhé ale nechceme, aby byli řidiči ve své těžké a zodpovědné práci mnohdy zbytečně a nesmyslně trestáni a pokutováni.

Žádný řidič není právník ani odborník na dopravní nebo správní právo, a tak často neví, jak se účinně bránit, ani kam se obrátit.

Často se proto stane, že se obrátí na jediného právníka, kterého vůbec kdy poznal a který jej před lety rozváděl (samozřejmě legrace), ale často to tak skutečně je, protože profi řidič, který celý týden sedí někde v kabině vozu a domů se podívá občas na víkend, prostě při své práci experty na dopravní právo nepotkává každý den...
A proto jsme se rozhodli členům Klubu PPŘ v tomto pomoci a dát jim možnost využít služeb profesionálních kanceláří a odborníků, se kterými spolupracujeme.

  • Zadržela vám hlídka řidičský průkaz?
  • Hrozí vám trestné body a následné vybodování?
  • Hrozí vám soud a zákaz řízení?
Pro člověka bez právního vzdělání je správní řízení velmi složitý proces, protože neumí využít všech svých práv a možností, které mu náleží jako účastníkovi řízení. Správní orgán může účastníka řízení například krátit na jeho právech a vydat zákaz činnosti, protože dotyčný není odborně zastupován, takže sám bez právního vzdělání nemůže poznat nebo rozlišit, že správní orgán postupuje v rozporu s právy účastníka řízení. Stránka procesních úkonů je stejně důležitá jako stránka důkazová, a proto ji určitě nelze brát na lehkou váhu.PPŘ pro členy Klubu uzavřela exkluzivní smlouvu o právním zastupování svých členů s významnou advokátní kanceláří v oblasti dopravního práva, která členy Klubu PPŘ bude nejen zastupovat, ale na veškeré své služby poskytne členům Klubu slevu ve výši 20 procent.
Právní zastupování u dopravních přestupků, případně porušení NR (ES) 561/2006 atd. je ale možné pouze v rámci České republiky.

Partnerská advokátní kancelář nabídla jako bonus členům Klubu PPŘ možnost využít celé portfolio svých právních služeb, takže pokud budete potřebovat právního zástupce na cokoliv, jsme zde pro Vás..
(např. pracovně právní vztahy, rodinné právo atd. atd..)

Napište nám

Zde popište svůj případ